Gazelo Sp.z.o.o., ul. Zaciszańska 9/19, 42-226 Częstochowa tel. /034/ 372 64 15

Komunikaty

ZABAWKA GNIOTEK Z1676-Z1676-2362

2019-06-13

GAZELO sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie informuje, iż wprowadzony do obrotu wyrób produkcji chińskiej- ZABAWKA GNIOTEK, NUMER SERII: Z1676-Z1676-2362, kod EAN 5907773940609, nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na oddzielenie się, w wyniku badania wytrzymałości na rozciąganie, supełków, które, w przypadku połknięcia, stwarzają niebezpieczeństwo udławienia lub uduszenia się dziecka, jak również wysypania się wypełnienia zabawki (białego proszku). Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

PISTOLET G090384, AUTO NA BATERIE G096490

2019-04-16

Gazelo SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie informuje, iż zabawki Pistolet na baterie, Nr serii: G090384-220A-4299, kod EAN 5907773981732 oraz Auto na baterie ze światłem, Nr serii: G096490-006-10E-4868, kod EAN 5907773988557, nie spełniają wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości stężenia wagowego ołowiu i kadmu w wyrobach, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników oraz środowiska. Powyższe ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.