Gazelo Sp.z.o.o., ul. Zaciszańska 9/19, 42-226 Częstochowa tel. /034/ 372 64 15

Komunikaty

Zestaw muzyczny G122597-2815-6355, kod EAN 5900949409764

2020-03-26

GAZELO sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, informuje, że wprowadzona do obrotu zabawka- zestaw muzyczny, numer serii: G122597-2815-6355, kod EAN 5900949409764, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na niewłaściwy kształt i rozmiar uchwytów marakasów, co stwarza zagrożenie uduszenia dziecka poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania przez zabawkę zaklinowaną w ustach lub gardle. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pistolet G096380-H5A-5034, Piłka Z6031-Z6031-2896

2020-02-26

Gazelo sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, informuje, że wprowadzona do obrotu zabawka- pistolet, numer serii: G096380-H5A-5034, kod EAN 5907773990819, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na rozszerzenie się o więcej niż 50% zawartych w zestawie elementów- kulek, odłączenie się od piankowych pocisków- przyssawek oraz zaniżoną długość pocisków, co stwarza ryzyko uduszenia użytkownika przez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania, zaklinowania w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych. Ponadto zabawka piłka, numer serii: Z6031-Z6031-2896, kod EAN 5900949413518, nie spełnia wymagań określonych w ww. rozporządzeniu, z uwagi na obecność w wyrobie ftalanu diizobutylu w ilości przekraczającej dozwolony limit, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla zdrowia. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.