Gazelo Sp.z.o.o., ul. Zaciszańska 9/19, 42-226 Częstochowa tel. /034/ 372 64 15

Komunikaty

Lalka Syrenka G045246-532-4-1507, EAN 5907773940272

2021-04-20

Gazelo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, informuje, że zabawka: lalka Syrenka, numer serii: G045246-532-4-1507, EAN: 5907773940272, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na stwierdzenie w głowie zabawki zawartości ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP), a tym samym stworzenie poważnego ryzyka wejścia ww. substancji w kontakt ze skórą dziecka lub wdychania ich przez dziecko, a w konsekwencji wywołania długotrwałych obrażeń, takich jak szkodliwy wpływ na rozrodczość, potomstwo, depresji ośrodkowego układu nerwowego, czy też chorób takich jak rak (białaczka).