logo

Komunikaty

Piłka nr serii: Z6416-Z6416-3409, EAN: 5900949428444

Piłka nr serii: Z6416-Z6416-3409, EAN: 5900949428444

Gazelo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie informuje, że wprowadzona do obrotu zabawka piłka, numer serii: Z6416-Z6416-3409, EAN: 5900949428444 nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1816), z uwagi na stwierdzenie w zabawce zawartości ftalanu diizobutylu (DIBP) w ilości przekraczającej dopuszczalną ilość, co w kontakcie ze skórą może spowodować szkodliwy wpływ na rozrodczość, potomstwo, depresje ośrodkowego układu nerwowego, czy choroby takie jak rak. Powyższe ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Brelok/gwizdek nr serii Z2613-Z2613 2940, EAN 5907773964889

Brelok/gwizdek nr serii Z2613-Z2613 2940, EAN 5907773964889

Gazelo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, informuje, że zabawka: Brelok/Gwizdek, nr serii Z2613-Z2613 2940, EAN 5907773964889, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na nieodpowiednią wielkość zabawki przeznaczonej do wkładania do ust, a tym samym stwarzającej poważne ryzyko połknięcia przez dziecko i utknięcia jej części w krtani, co może skutkować zablokowaniem dróg oddechowych i doprowadzić do uduszenia bądź zadławienia. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Klocki informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij